תקנון

  1. שליחת ההזמנה על ידי הלקוח מהווה הצעה של הלקוח אל מנוחה בקרמן (להלן בקרמן) לרכוש את הפריטים המופיעים בהזמנה (להלן בכל מקום שנכתב הזמנה הכוונה היא להצעת הלקוח).

  2. בקרמן תשתדל לספק את הזמנת הלקוח והדבר תלוי ביכולת ההספקה של הפריטים הן במצב המלאי והן ביכולת המשלוח וכד'.

  3. למרות השתדלות בקרמן לעדכן את האתר במלאי חסר, אין בהצגת כל פריט באתר כדי לחייב את בקרמן לספק את הפריט המוצג מכל סיבה שהיא.

  4. אי אספקת מוצר, לפני גביית הכסף מהלקוח, לא תהווה עילה כל שהיא לכל טענה ו/או תביעה מאת הלקוח כנגד בקרמן מכל סיבה שהיא ואין בהצגת הפריט כדי להוות כל התחייבות מכל סוג שהוא מצד בקרמן לספק את הפריט.

  5. באם אין לבקרמן יכולת מכל סיבה שהיא, לספק את ההזמנה כולה או חלקה היא תודיע על כך ללקוח בתוך 30 ימי עבודה מקבלת ההזמנה עוד לפני גביית התשלום. באם התשלום נגבה בטעות, מיד עם ההודעה בקרמן תחזיר הכסף ללקוח.

  6. בקרמן תגבה את הכסף מכרטיס האשראי לאחר שווידאה שיש ביכולתה לספק ללקוח את הצעתו. במידה והכספים נגבו על ידי בקרמן בטעות, בקרמן תפעל להחזיר ללקוח את כספו בתוך שלושים יום באותה דרך ששילם את הכספים.

  7. החשבונית עבור ההזמנה תסופק ביחד עם ההזמנה. 
טואול - בניית אתרים