משלוח חינם בקניה מעל 500 ש"ח


טפח\לטפח ביד\טפיחה\טיפוח\מטפחת\טפחות\טופח על מנת להטפיח

טפחזה מדת אורך.
לטפח בידזאת מחיית כפים.
טפיחהמכה קטנה.
טיפוחטיפול מסור.
מטפחתכסוי הראש.
טפחותתקרה - וּמִמַּסָּד עַד הַטְּפָחוֹת.
טופח על מנת להטפיחדרגות של רטיבות.
מהו הקשר בין של כל המשמעויות  של טפח השונות כל כך זו מזו?
טפח
טפח הוא מידת אורך, שעורו ארבע אצבעות, הוא מופיע בתורה, וְעָשִׂיתָ לּוֹ מִסְגֶּרֶת טֹפַח סָבִיב (שמות כה).
מידות האורך בתורה – אמה, טפח, אצבע – הם בעצם אברי הגוף. בזמן חז"ל לא היו צריכים מטר, המדידה התבצעה על ידי האברים המצויים אצל כל אדם  בכל עת, וטפח הוא כף היד.  ז"ל מצודת ציון ישעיהו (מח,יג): "טפחה - מלשון טפח והוא כף היד שמודדים עמו הטפחים". טפח בעצם אינו מידה אלא כף היד שעל ידו מודדים ועל שם זה נקראת המידהטפח’.
לטפח בידיםזה מחיית כפים.
הרבה מהפעולות המתבצעות על ידי כף היד נקראות טיפוח, על שם 'טפח' שהוא כף היד.  והנה כמה דוגמאות מהש"ס: א) מנהג הספדנים הוא לטפח ביד, היינו 'לספוק יד על יד' (מועד קטן). ב) בשבת אסור למחות כפים, "לא מטפחין" (ביצה). ג) "דרכו של תינוק לטפח" (חולין) ופירש רש"י – "לטפח ידיו באשפות ששרצים מצויים שם". כף היד נקראת טפח וממילא הפעולה הנעשית על ידה נקראת טיפוח.
טפיחה – מכה קטנה
הביטוי 'טפחו לו על פניו' מופיע בכמה מקומות בש"ס. בעצמות שהחיה יחזקאת אמרו: "באו עצמות וטפחו לו לאותו רשע (נבוכדנצר) על פניו" (סנהדרין צב). וכן אמרו במסכת מנחות (מד.): "באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו”.
המשמעות היא שטפיחההיא מכה, אומנם לא מכה קשה אלא דומה למכה של ציצית. טפיחה עניינה תוכחה, סטירה קטנה על הפנים, הערה על מעשים שאינם ראויים.
גם כאן אפשר לומר שטפיחה הוא מלשון 'טפח' שהוא כף היד, כך הנותן מכה קטנה עושה זאת בכף ידו לעומת מכה גדולה ומכאיבה שנעשית באגרוף. אומנם, המכה הנזכרת לעיל נעשתה על ידי עצמות וציציות ולא ביד, אך זה שם מושאל לכל מכה קטנה, בין בכף היד, בין בדבר אחר.
טיפוחטיפול מסור
טיפוח פירוש המילה נמצא בבפסיקתא זוטרתא, איכה פרק ב: "כך היו בני ציון 'עוללי טפוחים' מתוקנים בכל מיני תענוגים, מפונקים בכל מיני תפנוקים". והוא מופיע  במגילת איכה: עֹולֲלֵי טִפֻּחִים - אֲשֶׁר טִפַּחְתִּי וְרִבִּיתִי אֹיְבִי כִלָּם (פרק ב').
טיפוח הוא תיקון, טיפול מסור, פינוק, האם יש קשר בין טיפוח לבין טפח שהוא מידה?
טפח חוץ ממה שהוא שעור אורך של ארבע אצבעות, יש בה משמעות של עצם המושג של מדידה. כך מתברר מתוך פסוק בתהלים (לט,ו): הִנֵּה טְפָחוֹת נָתַתָּה יָמַי וְחֶלְדִּי כְאַיִן נֶגְדֶּךָ (תהילים לט,ו) ופירש רשי: “הנה טפחות - מדודים הם ימי האדם כדבר הנמדד בטפחים כן ימי האדם קצובים". הנה טפח הוא מידת אורך והוא משל לכל דבר נמדד,  טְפָחוֹת נָתַתָּה יָמַי, מספר ימי הם טפחותמדודים וקצובים מראש. 
לפי זה, אפשר לומר שטיפוח במובן של טיפול ופינוק, שורש המילה הוא טפח שעניינו מדידה. דבר מדוד נקראמטופח’,  כמו שהנשים מביאות את ילדיהם לטיפת חלב ומודדים את גובהם ומשקלים, זה מסירות ודאגה לטובת הילד, כך הפינוק נקרא על שם המדידה, ילד מטופח הוא ילד שמודדים אותו ודואגים לכל ענייניו.
מטפחתכסוי הראש
מילת מטפחת מופיעה במגילת רות: וַיֹּאמֶר הָבִי הַמִּטְפַּחַת אֲשֶׁר עָלַיִךְ (רות ג,טו). חשבתי שמטפחת היא כיסוי ראש אבל מבואר במסכת כלאים (ט,ג), "מטפחות הידים מטפחות הספרים מטפחות הספג", מטפחת היא גם מגבת וגם כיסוי לספר תורה וכן התרגום של הַמִּטְפַּחַת במגילת רות הוא 'סודר'.  האם יש קשר בין 'מטפחת' ל'טפח'?
מטפחת היא חתיכת בד, הוא כלי פשוט, אין בו בית קיבול (כלים כח,ה). זאת אומרת שמטפחת אין לה צורה מסוימת אלא הוא בד שמשמש לכל מיני מטרות. אולי בגלל זה, ‘מטפחתנקרא על שםטפח’, שאמנם אין לה גודל מסוים, אך היא לא תפורה בצורה מסוימת, והמאפיין שבה הוא המידה שלה, לפי גודלהכך שימושה, ולכן היא נקראת מטפחת, כי המדידה היא הקובעת למה היא ראויה לשמש.
טפחות הוא ביטוי לתקרה
ידוע הביטוי,  וּמִמַּסָּד עַד הַטְּפָחוֹת, הוא פסוק במלכים (א,ז,ט),  וּמִמַּסָּד פירושו מהיסוד, עַד הַטְּפָחוֹת פירושו עד התקרה. זה מקביל לפסוק בישעיהו:  אַף יָדִי יָסְדָה אֶרֶץ וִימִינִי טִפְּחָה שָׁמָיִם (ישעיהו מו,יג). האם טפחות שהוא תקרה נקרא על שם טפח?
הרד”’ק פירש שבגובה קיר הבית היה בולט טפח שעליו מונח התקרה ועל שם כך נקרא התקרה בשם טפחות. על פי דרכנו, אפשר לומר שבגלל שגובה הבית נמדד לפי גובה התקרה, לכן היא נקראת  טפחות היינו מידה, כי התקרה היא מידת הגובה של בית.  הקירות אינן קובעות את הגובה, הרי הן עולות גם לקומות העליונות, התקרה הוא סיומו של הבית, וּמִמַּסָּד עַד הַטְּפָחוֹת, מתחילה ועד סוף.
סיכום
חילקנו ערך טפח לשתי קבוצות: טפח שהוא כף היד וגם לשון מושאל לדבר המדוד.
טפח הוא כף היד, זאת מידת אורך של טפח, ועל שם כך מחיית כפים נקראת טיפוח, וכן מכה בכף היד נקראת טפיחה. וכן טופח על מנת להטפיח, דבר רטוב, דרגת הרטיבות שלו נמדד באמצעות כף היד, אם היד נרטבת זה נקרא טופח ואם היא מרטיבה דבר אחד, זה נקרא על מנת להטפיח (על פי ספר הערוך, ערך טפח).
טפח היא ביטוי למדידה, טְפָחוֹת נָתַתָּה יָמַי, הם ימים קצובים, טיפול מסור נקרא טיפוח על שם מדידת הילד וכן מטפחת שהיא בד פשוט, הרי תשמישו נקבע לפי גודלו.
 
logo בניית אתרים