משלוח חינם בקניה מעל 500 ש"ח


מה המשמעות של המילה נפלא

אם זו מילה נרדפת לנהדר? ואולי הכוונה לדבר מכוסה, בלתי מובן או אולי בדיוק להפך והכוונה היא לדבר שהוא ברור לחלוטין? ושלא נשכח נסים ונפלאות שהם מעל דרך הטבע.והפליה-להבדיל   גם זה בכלל!
זה פשוט מפליא כמה משמעויות שונות ישנן לשורש פ-ל-א. והנה המקורות בתורה:
כי יפליא נדר\כי ייפלא ממך דבר\והפליתי ביום ההוא\ עושה פלא
להפְלִיא פירושו לפרש: אִ֕ישׁ כִּ֥י יַפְלִ֖א נֶ֑דֶר (ויקרא כז,ב) ותרגם אונקלוס יפרש, ופירש הרשב"ם, "כי יפלא - יבדיל, (כמו) לשון מפרש, שהנודר צריך לפרש באיזה עניין הוא נודר וכמה הוא נודר וכן האבן עזרא, "יפליא יפריש ויבאר". יפליא נדר, פירושו, שיאמר את הנדר בצורה ברורה ומפורשת (רשי פירש בדרך אחרת, עיין ספר זכרון).
יִפָּלֵא֩ פירושו מכוסה: כִּ֣י יִפָּלֵא֩ מִמְּךָ֙ דָבָ֜ר לַמִּשְׁפָּ֗ט" ות"א "ארי יתכסא מנך פתגמא דדינא". זאת פרשת זקן ממרא, חכמי ישראל נחלקו בדין, העניין מכוסה, בלתי מוכרע. וכן אמרו, במופלא ממך אל תדרוש שאין לדרוש במעשה מרכבה. הרי פ-ל-א מורה על דבר נסתר, בלתי ידוע.
וראה דבר פלא, שתי משמעויות לגמרי מנוגדות, מצד אחד מפורש וברור ומאידך, מכוסה ובלתי ידוע! 
פלא הוא נס, נוֹרָ֥א תְהִלֹּ֖ת עֹ֥שֵׂה פֶֽלֶא,   וצריכים להבין איך זה משתלב עם האמור לעיל.
הפליה=הבדלה
הפליה פירושו הבדלה וכן מבואר ברש"י על הפסוק: "וְהִפְלֵיתִי֩ בַיּ֨וֹם הַה֜וּא אֶת־אֶ֣רֶץ גֹּ֗שֶׁן אֲשֶׁ֤ר עַמִּי֙ עֹמֵ֣ד עָלֶ֔יהָ לְבִלְתִּ֥י הֱיֽוֹת־שָׁ֖ם עָרֹ֑ב" (שמות ח,יח). וזל רשי: והפליתי - והפרשתי, וכן (שמות ט ד) והפלה ה', וכן (דברים ל יא) לא נפלאת היא ממך. לא מובדלת ומופרשת היא ממך.
מבואר בדברי רשי שאין הבדל בין הפליה ביוד לבין הפלאה באלף. ישנן הרבה מלים שהאלף נופל.
הפליה-הבדלה במשמעות של הסתר וגם גילוי
דבר שהוא למעלה מהשגתנו, נחשב כמובדל מאתנו. כך אונקלוס תרגם, כי יפלא-יתכסא, ישנה מחיצה המבדילה ומסתירה את ראיית האמת, הרי הוא מכוסה ומוסתר מעיני העדה. וכן במופלא ממך אל תדרש, אלו הם סתרי תורה, הם מובדלים ומכוסים  מאתנו, אין לנו עסק בנסתרות.
מאידך, הפליה-הבדלה יש בו משמעות של  בירור, להפריד בין דבר לדבר, לשים כל עניין במקומו, דבר דבור על אופניו. זה סוד החכמה, לדמות מילתא למילתא, למצוא את המכנה המשותף ולהבחין ולהבדיל את מה שאינו משותף. זאת כי יפליא האמור בפרשת נדרים, דיבור מפורש, ברור ולא מעורבב.
זאת אומרת שדבר מופלא-מובדל הוא גם מפורש וגם מכוסה והדבר תלוי היכן היא נקודת ההבדלה. אם הדבר מופלא-מובדל ממך כי ייפלא ממך דבר, במופלא ממך אל תדרוש הדבר מובדל ממך-מהבנתך, ואז הוא בבחינת מכוסה.
אך אם ההפליה היא בין שתי ארצות והִפְלֵיתִי֩ בַיּ֨וֹם הַה֜וּא אֶת־אֶ֣רֶץ גֹּ֗שֶׁן ההפליה היא במרחק ובתרבות, עם ישראל מובדל ומופרש מהמצרים.
וכן בעניין החכמה, אם החילוק וההבדלה בין שני נושאים, זאת הבנת הנושא על בוריו. וכן אמרו, "הבדלה בחונן הדעת. מאי טעמא? אמר רב יוסף: מתוך שהיא חכמה קבעוה בברכת חכמה" (ברכות לג.). סוד החכמה הוא להבדיל בן דבר לדבר. זאת ההפלאה שנאמרת בנדרים -  יַפְלִ֖א נֶ֑דֶר – דבר מפורש וברור.
מופרש מפורש
אותה הבחנה שישנה בהפלאה-הבדלה שיש בה משמעות של מרחק והבדל וגם מורה על חכמה וביאור, ישנה גם במופרש-מפורש.  מופרש פירושו מובדל, ההפרש שבין דבר לדבר הוא המרחק שביניהם. לעומת זאת, מפורש פירושו מבואר, פירוש הוא ביאור. הן הן הדברים וזה דבר פלא!
ההבדל בין מובדל למופרש הוא, שהבדלה היא בנקודה והפרש גם מורה על מרחק ודוק.
נורא תהילות עושה פלא
פלאים ונפלאות הם נסים ועל פי הנל הפלאה=הבדלה, פלאים ונפלאות הם אירועים המובדלים מדרך הטבע.  וכן תרגם אונקלוס על הפסוק, "נוֹרָ֥א תְהִלֹּ֖ת עֹ֥שֵׂה פֶֽלֶא",(שמות טו,יא) - "דחיל תושבחן עביד פרישן. פרישן היינו פלאים, הם מופרשים מהנהגת הטבעית, זאת קריעת ים סוף, נסים גלויים שלא כדרך הטבע.
וכן במערכת הדעת, דבר פלא הוא דבר המתמיה את שומעו, הוא לשון הבדלה, דבר שאינו נתפס בשכל. וכן מה שאומרים שהדבר נפלא, פירושו טובה בלתי נתפסת.
גם באנגלית: wonder=פלא.rednow I=תמה אני. wonderful=נפלא.
ונפלינו אני ועמך
בזכות ההבדלה, זכינו לצאת ממצרים, לא התבוללנו, היינו מובדלים, בזכות שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם נגאלו אבותינו ממצרים. הגאולה היא מעל הטבע, כדי לזכות לגאולה, עלינו להתנתק מהסביבה, לבנות חומת הפרדה בינינו לבין השפעות זרות מבחוץ, ונפלינו אני ועמך ובזכות זו, יתקיים בנו בקרוב:
כִּימֵ֥י צֵאתְךָ֖ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אַרְאֶ֖נּוּ נִפְלָאֽוֹת!

 

logo בניית אתרים